În conformitate cu prevederile statutare, vă reamintim hotararea Comitetului Director de a stabili cotizaţia pentru anul 2019, pentru membrii, la nivelul sumei de 400 Lei (patru sute lei). În acest sens, Comitetul Director al ACI Romania vă face cunoscut că plata cotizaţiei se va face, în contul asociaţiei, RO93 CARP 0412 0087 0169 RO01, deschis la Patria Bank S.A. sau în numerar la Trezorierul asociaţiei.