Asociația “A.C.I. România – Asociația Piețelor Financiare” este o organizație profesională, fără scop lucrativ, bazată pe relații de camaraderie între arbitrajiști (dealeri), având drept obiectiv promovarea acestei profesiuni, fără discriminare și la un nivel profesional de competență și standardele etice de loialitate considerate indispensabile în dezvoltarea relațiilor între membri.