In conformitate cu prevederile statutare, va aducem la cunostinta hotararea Comitetului director de a stabili cotizatia pentru anul 2012, atat pentru membri cat si pentru membrii afiliati, la nivelul sumei de 400 RON (patrusute RON).

In acest sens Comitetul director al ACI Romania va face cunoscut ca plata cotizatiei se va face, potrivit prevederilor statutare, pana la data Adunarii Generale in contul asociatiei nr. RO49 ABNA 3000 2641 0003 4874 deschis la RBS Bank (Romania) S.A. sau in numerar la Trezorierul asociatiei.

Daca doriti sa vedeti documentul original faceti click aici