Incepand cu data de 10 ianuarie 2011, Banca Nationala a Romaniei va publica zilnic ratele de referinta (fixing) pentru titluri de stat, indicatori calculati în conformitate cu Regulile privind stabilirea ratelor de referinta pentru titluri de stat elaborate de ACI Romania – Asociatia Pietelor Financiare.

Aceste Reguli, aprobate de catre BNR in calitate de autoritate de reglementare, vizeaza în principal imbunatatirea functionarii pietei secundare a titlurilor de stat atat prin prisma lichiditatii cat si a transparentei.

Cadrul tehnic de desfasurare a procesului de fixing este asigurat de Thomson Reuters Romania, iar ratele de referinta pentru titluri de stat vor fi publicate pe website-ul BNR www.bnr.ro, (http://www.bnr.ro/page.aspx?prid=4816) unde vor putea fi regasite si regulile sus-mentionate.

Principalele prevederi ale acestor reguli se refera la:

– selectarea participantilor la fixing, un numar de 10 institutii de credit, din randul dealerilor primari, potrivit criteriilor de performanta privind activitatea pe piata secundara si dimensiunea portofoliilor proprii de titluri de stat
– lista participantilor va fi publica, iar cotatiile afisate de catre acestia vor fi disponibile în paginile ROBMKF2 – ROBMKF3 din sistemul Reuters
– ratele de referinta “bid” şi “offer” sunt stabilite pentru titlurile de stat emise sau redeschise intr-o perioada de cel mult 3 luni anterioare, pentru scadente de 6 si 12 luni în cazul certificatelor de trezorerie si respectiv, pentru maturitati initiale de 3, 5 şi 10 ani în cazul obligatiunilor de stat de tip benchmark
– la calculul ratelor de referinta (fixing) pentru titluri de stat se vor utiliza cotatiile participantilor, afisate intr-un interval de 15 minute înainte de ora 12:00 (ora Romaniei)
– calculul ratelor de referinta este efectuat de Thomson Reuters Romania, in mod automat, ca medie ponderata a cotatiilor “bid” şi “offer” pentru fiecare scadenta.