În conformitate cu prevederile statutare, vă reaminitim hotărârea Comitetului director de a stabili cotizaţia pentru anul 2020, atât pentru membri cât şi pentru membrii afiliaţi, la nivelul sumei de 400 RON (patrusute RON).
În acest sens, Comitetul director al ACI România vă face cunoscut că plata cotizaţiei se va face, potrivit prevederilor statutare, pâna la data Adunării Generale în noul cont al asociaţiei, RO93 CARP 0412 0087 0169 RO01 deschis la Banca Comercială Patria. sau în numerar la Trezorierul asociaţiei.
În speranţa întelegerii că numai prin sprijinul Dumneavoastră putem dezvolta o asociaţie puternică, vă rugăm să primiţi dovada deplinei noastre consideraţii pentru activitatea profesională depusă.