In conformitate cu prevederile statutare, va reaminitim hotararea Comitetului director de a stabili cotizatia pentru anul 2015, atat pentru membri cat si pentru membrii afiliati, la nivelul sumei de 400 RON (patrusute RON).

In acest sens, Comitetul director al ACI România va face cunoscut ca plata cotizatiei se va face, potrivit prevederilor statutare, pana la data Adunarii Generale in noul cont al asociatiei, RO93 CARP 0412 0087 0169 RO01 deschis la Banca Comerciala Carpatica S.A. sau în numerar la Trezorierul asociatiei.