STATUTUL ASOCIATIEI ACI ROMANIA – ASOCIATIA PIETELOR FINANCIARE prevede la art. 24 alin (3) faptul ca membrii absenti la Adunarea Generala pot vota prin corespondenta, in urmatoarele modalitati:
– prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire trimisa la sediul asociatiei, care trebuie sa fie primita cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii Adunarii Generale;
– prin e-mail; votul prin e-mail este declarat valabil cu conditia ca membrul respectiv sa fi depus anterior la sediul asociatiei, in scris si sub semnatura, adresa de e-mail de la care se transmite votul.
Avand in vedere cele de mai sus puteti transmite votul dvs la adresa theo.buftea@bancpost.ro pana la ora 16.00.