Arhiva lunii October, 2015

Cotizatie 2015

In conformitate cu prevederile statutare, va reaminitim hotararea Comitetului director de a stabili cotizatia pentru anul 2015, atat pentru membri cat si pentru membrii afiliati, la nivelul sumei de 400 RON (patrusute RON).

In acest sens, Comitetul director al ACI România va face cunoscut ca plata cotizatiei se va face, potrivit prevederilor statutare, pana la data Adunarii Generale in noul cont al asociatiei, RO93 CARP 0412 0087 0169 RO01 deschis la Banca Comerciala Carpatica S.A. sau în numerar la Trezorierul asociatiei.

A 21-a Adunare Generala ACI Romania

In data de 24 noiembrie 2015 va avea loc Adunarea Generala anuala a Asociatiei.
Pentru alegerile ce se vor desfasura in cadrul acestei Adunari, nominalizarile Consiliului Director sunt urmatoarele:
- Presedinte – Victor Andrei
- Sef Comisie Profesionalism – Theo Buftea
- Sef Comisie Educatie – Marius Stoica
- Responsabil comunicare – Razvan Gheorghe
- Membru – Aurelian Mihailescu
- Membru – Cornel Georgescu
Ca de obicei, membrii pot propune eventuale nominalizari pentru oricare din pozitiile de mai sus.