ACI Romania

Despre ROBOR – ce este, cum se calculeaza, ce îl influenteaza?

Ne propunem ca, in acest material, in calitate de Asociatie care a propus aceste reguli in 2007, sa facem o scurta descriere a ROBOR – ce este si cum se determina, ce elemente pot genera modificarile ROBOR – toate in scopul unei mai bune intelegeri a acestui indice de referinta si a rolului contributorilor la determinarea ROBOR.
vezi materialul…

Cotizatie 2018

In conformitate cu prevederile statutare, va reamintim hotararea Comitetului director de a stabili cotizatia pentru anul 2018, atat pentru membri cat si pentru membrii afiliati, la nivelul sumei de 400 RON (patru sute lei). In acest sens,

Comitetul director al ACI Romania va face cunoscut ca plata cotizatiei se va face, in contul asociatiei, RO93 CARP 0412 0087 0169 RO01, deschis la Patria Bank S.A. sau in numerar la Trezorierul asociatiei.